Koulutus

Koulutus
Cavern Sidemount PADI TecRec

Varustehuolto | Ensiapu

järjestä nimen | päivityksen | hinnan | alkuperäisen järjestyksen mukaan

  

Cavern | lisätiedot
PADI Cavern -kurssi tarjoaa PADI AOWD tai vastaavan luokituksen omaavalle sukeltajalle mahdollisuuden tutustua turvallisesti sukeltamiseen vedenalaisissa luolissa ja kaivoksissa. Cavern-kurssi on ensimmäinen neljästä askelmasta jotka johtavat luolasukeltajan luokitukseen. Ikäraja kurssille osallistumiselle on 18 vuotta.

 

400.00 €


  

Sidemount-tutustumissukellus | lisätiedot
Jos olet kiinnostunut sidemount-konfiguraatiosta mutta et ole varma sen sopivuudesta sinulle, tutustumissukelluksella pääset helposti tutustumaan sidemount-varusteisiin ja -tapoihin.

Suoritettu kokeilu voidaan lukea hyväksi osallistuttaessa sidemount-kurssille.

Tarvitset omat perusvälineet, sidemount-kokeilun hintaan sisältyy sidemount-koniguraation vuokra.

Osallstuaksesi sidemount-sukelluskokeiluun, sinulla tulee olla:

- PADI Open Water Diver -luokitus (tai vastaava muun organisaation luokitus)
- Vähintään 10 kirjattua sukellusta
- Vähintään 18-vuotias

 

100.00 €


  

Sidemount-sukelluskurssi | lisätiedot
Kurssilla käydään läpi erilaisia varustekonfiguraatioita, kaasunhallintaa, varusteiden säätöä ja turvallisuusnäkökohtia liittyen sidemount-sukeltamisseen.

Kurssiin sisältyy yksi allassukellus ja kolme avovesisukellusta joilla harjoitellaan konfiguraatioon liittyviä erikoistoimenpiteitä ja nosteenhallintaa. 

280.00 €


  

Discover Tec Diving | lisätiedot
Tekniikkasukelluskokeilu

 

70.00 €


Tec 40

 

Tec 40 | lisätiedot
Tekniikkasukelluksen peruskurssi

Jos olet kiinnostunut tekniikkasukelluksesta, mutta PADI Tec 50 Diver tai PADI Tec 45 -kurssin ennakkovaatimukset eivät osaltasi vielä täyty, sinun kannattaa osallistua PADI Tec 40 -kurssille. Se on ensimmäinen osa koko PADI Tec Deep Diver -kurssia ja koostuu neljästä sukelluksesta.

Sukellusvarusteet

Voit käyttää virkistysukellusvarusteita pienin muutoksin ja lisäyksin parantaaksesi kykyäsi selvitä tekniikkasukellusvaatimuksista. Kysy tarkemmat varustevaatimukset kouluttajaltasi.

 

400.00 €


Tec 45

 

Tec 45 | lisätiedot
Tekniikkasukelluksen jatkokurssi

Tec 45 -kurssi jatkaa siitä mihin Tec 40 loppuu jatkaen ja syventäen tekniikkasukelluskoulutustasi entisestään. Tec 45 -kurssi on toinen askel koko PADI Tec Diver -kurssissa.

Tec 45 -tekniikkasukelluskurssilla opit:
-Tekniikkasukellusvarusteista, tekniikkasukellustaitoja sekä sukelluksensuunnittelua, joita tarvitset sukeltaessasi enintään 45 metriin.
-Tietoja ja taitoja kuinka suunnitella ja toteuttaa yksittäinen tai toistuvia decompressiosukelluksia käyttäen yhtä EANx- tai happistage-säiliötä nopeuttaaksesi tai lisätäksesi konservatismia dekompressiopysähdyksillä.
-Dekompressiopysähdykset ilman ylärajaa.
-Miten ennakoida ja toimia ennakoitavissa olevissa tekniikkasukellusksen ongelmatilanteissa.
-Hallitsemaan perustaidot ja menettelytavat mitä tarvitset siirtyessäsi syvemmälle tekniikkasukelluksen maailmaan.

 

350.00 €


Tec 50

 

Tec 50 | lisätiedot
PADI Tec 50
Tec 50 -kurssi saattaa valmiiksi perustason tekniikkasukelluskoulutuksesi vieden sinut virkistyssukellusrajojen ohi.

Tec 50 -tekniikkasukelluskurssilla opit

-Tekemään todellisia dekompressiosukelluksia niin syvälle kuin 50 metriin
-Suorittamaan dekompressiopysähdyksiä käyttäen rikastettua ilmaa ja/tai happea
-Käyttämään dekompressio-ohjelmisto luomaan mukautettuja sukellustaulukoita ja suunnitelemaan sukelluksesi
-Pätevöidyt tekemään dekompressiosukelluksia itsenäisesti

Sukellusvarusteet joita käytät
ovat tekniikkasukellusvarusteet.

 

450.00 €


Tec Trimix 65

 

Tec Trimix 65 | lisätiedot
Tec Trimix 65 -kurssi opettaa trimix-sukeltamisen hyödyt pätevöittäen sukeltajan tekemään sukelluksia millä hyvänsä trimix-seoksella jossa happipitoisuus on vähintäin 18% ja suorittamaan useita decompressiopysähdyksiä nopeuttaen niitä nitroxilla ja/tai hapella.
Maksimisyvyys 65 metriä/210 jalkaa.

Tec Trimix 65-tekniikkasukelluskurssilla opit:

-Suunnittelemaan ja toteuttamaan vähintään viisi trimix decompressiosukellusta käyttäen erilaisia trimix-sekoituksia.
-Käyttämään decompressio-ohjelmistoa ja luomaan mukautettuja sukellustaulukoita ja suunnitelmia.
-Tekemään koulutussukelluksia 65 metriin/210 jalkaan saakka.

Sukellusvarusteet joita käytät/tarvitset

-Tuplasäiliöt manifoldilla, vähintään 12 ltr/70 cf
-Kahdennetut regulaattorit pitkällä letkulla ja yksi painemittari
-Stage-/deco-säiliöt regulaattorilla ja painemittarilla asianmukaisin rigauksin ja merkinnöin. Tarvitset vähintäin kaksi säiliötä.
-Tasapainotussiipi ja selkälevy hihnastoineen
-Sukellustietokone ja varamittari
-Ajanottolaite ja varalaite
-Trimix decompressiotiedot (taulukot/trimix-sukellustietokone) ja varataulukot
-Märkä- tai kuivapuku olosuhteiden mukaisesti
-Argon säiliö mikäli tarpeen
-Painojärjestelmä mikäli tarpeen
-Jon line mikäli tarpeen
-Pintapoiju
-Reeli
-Nostosäkki
-Puukko/naruleikkuri, kirjoituslevy
-Kompassij a valot mikäli tarpeen
- Drift kit mikäli tarpeen

Kurssin voi suorittaa myös side mount konfiguraatiolla.

 

500.00 €


Tec Trimix Diver

 

Tec Trimix Diver | lisätiedot
PADI Tec Trimix kurssin tarkoituksena on laajentaa syvyysrajaa jo koulutetulle tekniikkasukeltajalle joka on luokitettu käyttämään ilmaa, nitroxia ja happea yli 50 metrin/165 jalan decompressiosukelluksilla.

Tec Trimix -kurssi on tarkoitettu Tec 50 tai Tec Trimix 65 -kurssin suorittaneille tai toisen vastaavan luokituksen omaaville. Kurssi lisää kykyjä ja taitoja sukeltaa syvemmällä käyttäen trimix-seoksia.

Kurssilla tulet tekemään:
- Suunnittelemaan ja toteuttamaan vähintään viisi trimix decompressiosukellusta käyttäen erilaisia trimix-sekoituksia.
- Käyttämään decompressio-ohjelmistoa ja luomaan mukautettuja sukellustaulukoita ja suunnitelmia.
- Tekemään koulutussukelluksia vähintään 75 metriin/210 jalkaan.

Sukellusvarusteet joita käytät/tarvitset:
- Tuplasäiliöt manifoldilla, vähintään 12 ltr/70 cf
- Kahdennetut regulaattorit pitkällä letkulla ja yksi painemittari
- Stage-/deco-säiliöt regulaattorilla ja painemittarilla asianmukaisin rigauksin ja merkinnöin. Tarvitset vähintäin kaksi säiliötä.
- Mikäli tarpeen, myös decosäiliöt varalle
- Tasapainotussiipi ja selkälevy hihnastoineen
- Sukellustietokone ja varamittari
- Ajanottolaite ja varalaite
- Trimix decompressiotiedot (taulukot/trimix-sukellustietokone) ja varataulukot
- Märkä- tai kuivapuku olosuhteiden mukaisesti
- Argon säiliö mikäli tarpeen
- Painojärjestelmä mikäli tarpeen
- Jon line mikäli tarpeen
- Pintapoiju
- Reeli
- Nostosäkki
- Puukko/naruleikkuri, kirjoituslevy
- Kompassi ja valot mikäli tarpeen
- Drift kit mikäli tarpeen

Kurssin voi suorittaa myös side mount konfiguraatiolla.

 

450.00 €


Tec Sidemount

 

Tec Sidemount | lisätiedot
Tec Sidemount - kurssilla opetellaan teknisen SM sukeltamisen vaatimat motooriset taidot. Kurssilla käydään läpi teknikkasukelluksen perusteita ( S-drill, NOTOX-kaasunvaihto jne. ) mutta se ei anna varsinaisen tekniikkasukelluskurssin valmiuksia.

 

350.00 €


Edge / HOG Varustehuoltoklinikka

 

Edge / HOG Varustehuoltoklinikka | lisätiedot
Kurssilla luokitetut tekniikkasukeltajat oppivat tarkistamaan, huoltamaan ja säätämään HOG/Edge sukellusvarusteensa, mukaanlukien 1. ja 2. vaiheet. 

200.00 €


PADI Emergency Oxygen Provider

 

PADI Emergency Oxygen Provider | lisätiedot
PADI Ensiapuhapen antaja

Antaa sukeltajille valmiudet käyttää happea sukellusonnettomuudessa loukkaantuneen henkilön ensiapuun.

 

100.00 €


XO Divers Oy, 33720 Tampere, Finland
puh. 050 432 8216, sähköpostiosoite info@xodivers.com
Viimeksi päivitetty 2015-04-19 17:17:06